1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 27
12

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, აგიტაცია

2020-11-01

ნინოწმინდის 41-ე საარჩევნო ოლქის მე-9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი შემოხაზა რეგისტრატორთან.

...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-04 გურჯაანის 30-ე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის დროს ირღვევა კენჭისყრის ფარულობა. ამომრჩევლებს ბიულეტენები კაბინებიდან გამოაქვთ გახსნილ მდგომარეობაში ისე, რომ უბ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: წალენჯიხა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-04 წალენჯიხის მე-18 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა პ/გ ,,ქართული ოცნების" რიგითი ნომერი უჩვენა უბანზე მყოფ პირებს. კომისიის წევრების  მითითების შემდეგ დარღვევა აღმოიფხვრა....

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ქარელი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-03 ქარელის მე-13 საარჩევნო უბანზე 14:20 ზე ამომრჩეველმა ხმის მიცემის შემდეგ ბიულეტენს სურათი გადაუღო, აღნიშნულზე კომისიის წევრებმა ბულეტენი გადახიეს და ახალი ბიულეტენი მისცეს. ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-03 საბურთალოს 52-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს გაუფუჭდა საარჩევნო ბიულეტენი. კომისიის თავმჯდომარემ ბიულეტენის შეცვლის დროს გახსნა ამომრჩევლის მიერ გადაცემული ბიულეტენი და ნახა თუ ვის მისცა მან ხმა და ამის შემდეგ გადასცა ახალი. ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე 13:15 საათზე ერთ ამომრჩევლის მიერ ადგილი ჰქონდა რამდენიმე ამომრჩევლისათვის დახმარების გაწევას. კერძოდ, ამომრჩეველი ხმის მიცემის დროს, დახმარების გაწევის მიზნით, რამდენიმე ამომრჩეველს შეყვა საარჩევნო კაბინაში და აფიქსირებდა მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს საარჩევნო ბიულეტენში. დაწერილი საჩივარი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის შესახებ არ განხილულო საოლქოს მიერ.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ფოთის მე-17 საარჩევნო უბანზე, 9:45 წუთზე დაფიქსირდა კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა. კერძოდ, ადგილი ჰქონდა ხანდაზმული ამომრჩევნლისათვის კენჭისყრის კაბინაში არაუფლებამოსილი პირის შეყოლისა და კაბინაში ფოტოს გადაღების ფაქტს, რაც წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის დარღვევას. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე, გადაეცა საოლქოს სადაც დაკმაყოფილებული არ იქნა.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 მცხეთის 29-ე საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კაბინაში იმყოფებოდა ორი ამომრჩეველი ერთდროულად. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს, სადაც დაკმაყოფილებული არ ყოფილა.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ისანის 73-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა, ორ შემთხვევაში მოახდინა საარჩევნო კაბინაში მყოფ ამომრჩეველთან კომუნიკაცია. ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე  რამდენიმე ამომრჩეველს შეყვა ამომრჩეველი კაბინაში, არ უწევდა დახმარებას, აფიქსირებდა მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს საარჩევნო ბიულეტენში. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება, კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ბაღდადით მე-13 საარჩევნო უბანზე, მოსულ ამომრჩეველს რეგისტრატორმა გადასცა სამი ბიულეტენი. ამომრჩეველმა შემოხაზა სამივე ბიულეტენი, ხოლო ის ფაქტი, რომ ორის ნაცვლად მას გადაეცა სამი აღმოჩენილ იქნა მის მიერ ბიულეტენის შემოხაზვის შემდგომ.  დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ დაირღვა ამომრჩევლის კენჭისყრის ფარულობა, ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ნინოწმინდის მე-9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმის მიცემის დროს დაარღვა კენჭისყრის ფარულობა. მან ბიულეტენი შემოხაზა არა კაბინაში არამედ რეგისტრატორთან. ორგანიზაციის დამკვირვებელის მიერ დაფიქსირდა საჩივარი, რომელიც დარეგისტრირდა უბანზე.  ...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-01

დედოფლისწყაროს მე-14 საარჩევნო ოლქის, მე-18 საარჩევნო უბანზე მოსულ ამომრჩეველს კენჭისყრის კაბინაში შეჰყვა „ქართული ოცნების" წარმომადგენელი, რა დროსაც დაირღვა ამომრჩევლის კენჭისყრის ფარულობა. მსგავსი შემთხვევა განმეორდა არაერთხელ.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

გურჯაანის მე-12 საარჩევნო ოლქის36-ე საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს კენჭისყრის კაბინაში შეჰყვა „ახალგაზრდული ინიციატივა-დემოკრატებისთვის" დამკვირვებელი.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ჩოხატაური
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

ჩოხატაურის 62-ე საარჩევნო ოლქის მე-13 საარჩევნო უბანზე რამდენჯერმე გამოვლინდა ფაქტი, როდესაც ამომრჩეველმა ბიულეტენი საარჩევნო კაბინის გარეთ დაკეცა. თავმჯდომარე დარღვევაზე მხოლოდ დამკვირვებლის მითითების შემდეგ რეაგირებდა.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

დედოფლისწყაროს მე-14 საარჩევნო ოლქის მე-18 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლები ხმას აძლევდნენ კენჭისყრის კაბინის გარეთ, ხოლო კაბინაში მიჰყვებოდნენ უცხო პირები, იმ მიზეზით, რომ წერა-კითხვა არ იცოდნენ ქართულად და არჩევანში ეხმარებოდნენ.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: წალკა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

წალკის 25-ე საარჩევნო ოლქის 33-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლებს გამოჰქონდათ დაუკეცავი ბიულეტენები ისე, რომ შესაძლებელი იყო დანახვა თუ ვის მისცეს ხმა.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქის 49-ე საარჩევნო უბანზე „ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელმა კენჭისყრის კაბინიდან გამოსულ ამომრჩეველს ვიდეო გადაუღო, რომელშიც შესაძლებელი იყო ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანის იდენტიფიცირება.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

ლაგოდეხის მე-15 საარჩევნო ოლქის 36-ე საარჩევნო უბანზე მასობრივი სახე ჰქონდა ამომრჩეველთა მიერ საარჩევნო კაბინაში ბიულეტენისთვის ფოტოსურათის გადაღებას.

...

ხმის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

მე-15 ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის 36-ე საარჩევნო უბანზე მასობრივი სახე აქვს ამომრჩეველთა მიერ საარჩევნო კაბინაში ბიულეტენისთვის ფოტოსურათის გადაღებას.

...