1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 19
1

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ყვარლის მე-3 საარჩევნო უბანზე ქართული ოცნების წარმომადგენლის მიერ მთელი დღის განმავლობაში ფიქსირდებოდა დამკვირვებლის მიმართ აგრესიული ქმედება. დამკვირვებელს არ ეძლეოდა საშუალება განეხორციელებინა დამკვირვებლის უფლებები სრულყოფილად. კერძოდ არ აძლევდა დამკვირვებელს გადაღების უფლებას. კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საოლქოში.  ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს  შესაძლებლობა ფოტო გადაეღო საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენისთვის და საერთოდ აუკრძალა ფოტოგადაღება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში მოთხოვნით, რომ აღმოიფხვრას დარღვევა და დაეკისროს კომისიის თავმჯდომარეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 მცხეთის 39-ე საარჩევნო უბანზე, ბიულეტენების გადარჩევისას გამოვლინდა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელზეც არ იყო რეგისტრატორის ხელმოწერა. თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს უფლება, რომ გადაემოწმებინა ეს რაოდენობა ზუსტად და ასევე დაეზუსტებინა რეგისტრატორის სახელი და გვარი, რომელსაც ევალებოდა ამ ბიულეტენებზე ხელმოწერა. მოთხოვნა არ ყოფილა დაკმაყოფილებული, რაზეც საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და საოლქოში დაიწერა საჩივარი მოთხოვნით, რომ დამდგარიყო&nb...

დამკვირვებლის შევიწყოვება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ქუთაისის 69-ე საარჩევნო უბანზე, ორგანიზაციის მობილურმა ჯგუფმა უბანზე დაწერა საჩივარი - სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელს შეეზღუდა დაკვირვევის უფლება. კერძოდ: კომისიამ წილისყრის ჩაუტარებლად გამოავლინა მთვლელები, რაზეც დამ,კვირვებელმა გამოთქვა შენიშვნა და კომისიას მოუწოდა პროცედურების დაცვისკენ. "ქართული ოცნების" წარმოამდგენელმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა დამკვირვებელს და სცადა ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაც. კომისიის წევრებმა ნაცვლად იმისა...

კომისიის წევრი რომელიც წილისყრით გამოვლენილი მთვლელი არ იყო ითვლიდა ბიულეტენებს

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა, სხვა

2020-11-20 ისნის 71-ე საარჩევნო უბანზე ერთიანი  ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული კომისიის წევრი არ იყო  წილისყრის შედეგად გამოვლენილი მთვლელი, თუმცა იგი იდგა ბიულტინებთან და ხელით ამოწმებდა რაოდენობას. მას შემდეგ მივეცი შენიშვნა მან მომაყენა  სიტყვიერი შეურაწყოფა. საჩივარი დარეგისტრირდა ოლქში საუბნო კომისიის წევრის პასუხისმგებლობაზე და ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული. ...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქში მე-13 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელზე ზეწოლა მიმდინარეობდა. კომისიის თავმჯდომარემ შეუზღუდა გადაღების უფლება და ძალის გამოყენებით ცდილობდა ტელეფონის წართმევას. დამკვირვებელს მთელი დღის განმავლობაში მტრულ გარემოს უქმნიდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ძირითა...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის მე-20 უბანზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელზე ხორციელდებოდა მუქარა.

...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის 21-ე უბანზე კომისიამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი უბნიდან გააძევა, იმ მიზეზით, რომ მან განმეორებით უბანზე მოსული ამომრჩეველი შენიშნა და ამის გამო პროტესტი გამოთქვა.

...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 ბაღდათის 52-ე საარჩევნო ოლქის მე-12 საარჩევნო უბანზე, თავმჯდომარემ და მდივანმა უარი უთხრეს „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს , რადგან არ ეთანხმებოდნენ დარღვევის არსს.

...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ლანჩხუთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

ლანჩხუთის 61-ე საარჩევნო ოლქის 37-ე საარჩევნო უბანზე,  „ქართული ოცნების" წარმომადგენელი აგრესიული იყო „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მიმართ, ყვიროდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მას, რის გამოც, დამკვირვებელი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საარჩევნო უბანი.

...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 ისნის  მე-5 საარჩევნო ოლქის, 73-ე საარჩევნო უბანზე „პატრიოტთა ალიანსის" წარმომადგენელმა თენგიზ კაზარიანმა „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და დაემუქრა, რომ „სიებს გადაახევდა თავზე". კომისიის თავმჯდომარემ არ უზრუნველყო დამკვირვებლის უფ...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 ყვარლის მე-16 საარჩევნო ოლქის მე-12 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს უცნობი პირები გარეთ გაყვანით და ცემით ემუქრებოდა.

...

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

დედოფლისწყაროს მე-14 საარჩევნო ოლქის მე-18 საარჩევნო უბანზე, რომელიც დარღვევების სიმრავლით ხასიათდება, „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს ავიწროვებდნენ და უბნიდან გაძევებით ემუქრებოდნენ.

...

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის 25-ე საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს კომისია დაკვირვების უფლებას უზღუდავს და ავიწროვებს, რაც გამოწვეულია დღის პირველ ნახევარში დამკვირვებლის მიერ საჩივრის წარდგენით. კომისიის თავმჯდომარე ფიზიკურად შეეხო დამკვირვებელს და ბეიჯი მოქაჩა, იქვე პარტიის წარმომადგენლის სტატუსით მყოფი ტერიტორიული ორგანოში მერის ...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

22-ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 25-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ ეძლევა უბანზე გადაადგილების შესაძლებლობა.

...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

81-ე ქობულეთის საარჩევნო ოლქის 9-ე საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელი არ შეუშვეს უბანზე 8 საათამდე.

...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ჩხოროწყუ
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

69-ე ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის 21-ე საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს შეეზღუდა საარჩევნო უბანზე შესვლა 7:25 საათამდე.

...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

20-ე რუსთავის საარჩევნო ოლქის 54-ე საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელი არ შეუშვეს 8 საათამდე.

...