1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 5
1

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 დედოფლისწყაროს მე-18 საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მოსული ამომრჩეველი უბანზე დაიშვებოდა ნაკადის მომწესრიგებლის და რეგისტრატორის მიერ იმგვარად, რომ ამომრჩეველი არ იხსნიდა პირბადეს. მიუხედავად ამისა, მისულ ამომრჩევლებს, იდენტიფიცირების გარეშე, მიეცათ ხმის მიცემის საშუალება.  ...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-01

დედოფლისწყაროს მე-14 საარჩევნო ოლქის, მე-18 საარჩევნო უბანზე მოსულ ამომრჩეველს კენჭისყრის კაბინაში შეჰყვა „ქართული ოცნების" წარმომადგენელი, რა დროსაც დაირღვა ამომრჩევლის კენჭისყრის ფარულობა. მსგავსი შემთხვევა განმეორდა არაერთხელ.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

დედოფლისწყაროს მე-14 საარჩევნო ოლქის მე-18 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლები ხმას აძლევდნენ კენჭისყრის კაბინის გარეთ, ხოლო კაბინაში მიჰყვებოდნენ უცხო პირები, იმ მიზეზით, რომ წერა-კითხვა არ იცოდნენ ქართულად და არჩევანში ეხმარებოდნენ.

...

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

დედოფლისწყაროს მე-14 საარჩევნო ოლქის მე-18 საარჩევნო უბანზე, რომელიც დარღვევების სიმრავლით ხასიათდება, „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს ავიწროვებდნენ და უბნიდან გაძევებით ემუქრებოდნენ.

...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

დედოფლისწყაროს მე-14 საარჩევნო ოლქის მე-18 უბანზე ამომრჩეველმა ხმა მისცა რეგისტრატორის მაგიდასთან, რაზეც კომისიის თავმჯდომარესა და წევრებს რეაგირება არ მოუხდენით.

...