1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 18
1

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის მე-2 საარჩევნო უბნის მეორე შემაჯამებელ ოქმებში არ არის დაფიქსირებული კომისიის ბეჭდის ნომერი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმზე არ არის მითითებული შევსების თარიღი.  ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-03 მცხეთის 24-ე საუბნო კომისიის რეგისტრატორი  არაერთი მითითების მიუხედავად ამომრჩეველზე ბიულეტენის გაცემისას ამომრჩეველს არ უთითებს მოიხსნას პირბადე და შესაბამისად არ ახდენს  ვერიფიკაციას. მოთხოვნა, რეგისტრატორის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ...

პროცედურული დაზღვევა

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-01 მცხეთის 24-ე საარჩევნო უბანი გაიხსნა 4 წუთის დაგვიანებით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 მცხეთის 34-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებს არასწორად აქვს მითითებული ბეჭდის ნომერი (ჩაწერილია 2020). ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 მცხეთის მე-7 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტების მონაცემების შედეგები და არ ახლავს შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე. საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.   ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 მცხეთის 21- ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმს აკლია კომისიის ბეჭდის ნომერი. მის ადგილას 2020 არის ჩაწერილი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-21
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-21 მცხეთის 23-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ორი ბიულეტენით მეტი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი მაგრამ ბალანსი მაინც არ ჯდება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი კენჭისყრის შედეგების გადათვლაზე და თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხსიდმგებლობის დაყენებაზე არ ...

დაბნეული ამომრჩეველი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მცხეთის 36-ე საარჩევნო უბანზე 15:30 წუთზე გამოცხადა ამომრჩეველი, რომელმაც ყველა წესის დაცვით გაიარა მარკირება, რეგისტრაცია და შევიდა საარჩევნო კაბინაში ხმის მისაცემად, ამომრჩეველმა დატოვა საარჩევნო უბანი ისე რომ ბიულეტენი დატოვა საარჩევნო კაბინაში. კომისიის წევრებისა და თავმჯდომარის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამომრჩეველი ისევ დაბრუნდა იმავე კაბინაში გამოიტანა მის მიერ შევსებული ბიულეტენი და მოათავსა ყუთში. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მცხეთის პირველ საარჩევნო უბანზე ნაკადის მარეგულირებელს ამომრჩევლების ნაკადის რეგულირებაში ეხმარებიან დამვკვირვებლები. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის 24-ე საარჩევნო უბანზე, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი 11:00 საათზე არ აძლევდა მითითებას ამომრჩევლებს, საარჩევნო ყუთთან ამომრჩევლები მისულიყვნენ სათითაოდ. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის პირველ საარჩევნო უბანზე კომისიის რეგისტრატორმა წევრმა არ მოახსნევინა პირბადე ამომრჩეველს....

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 მცხეთის 29-ე საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კაბინაში იმყოფებოდა ორი ამომრჩეველი ერთდროულად. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს, სადაც დაკმაყოფილებული არ ყოფილა.  ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 მცხეთის 39-ე საარჩევნო უბანზე, ბიულეტენების გადარჩევისას გამოვლინდა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელზეც არ იყო რეგისტრატორის ხელმოწერა. თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს უფლება, რომ გადაემოწმებინა ეს რაოდენობა ზუსტად და ასევე დაეზუსტებინა რეგისტრატორის სახელი და გვარი, რომელსაც ევალებოდა ამ ბიულეტენებზე ხელმოწერა. მოთხოვნა არ ყოფილა დაკმაყოფილებული, რაზეც საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და საოლქოში დაიწერა საჩივარი მოთხოვნით, რომ დამდგარიყო&nb...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მცხეთის 23-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა ორით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. ...

უწესრიგობა საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

27-ე მცხეთის საარჩევნო ოლქის 24-ე საარჩევნო უბანზე სისტემატურად რეგისტრატორის მაგიდასთან დგას ორზე მეტი ამომრჩეველი.

...

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილების არ განხორციელება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

27-ე მცხეთის საარჩევნო ოლქის24-ე საარჩევნო უბანზე, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი სათანადოდ არ ახორციელებს საკუთარ უფლებამოსილებას, რის გამოც საარჩევნო ყუთთან ამომრჩევლები ერთად მიდიან.

...

დაუმოწმებელი წილისყრის ფურცლები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-10-31

#27 მცხეთის საარჩევნო ოლქის #24 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ წილისყრის ფურცლები არ დაამოწმა საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭდით. საოლქო საარჩევნო კომისიამ საუბნო კომისიას წილისყრის ხელახლა ჩატარება დაავალა, თუმცა საარჩევნო უბანი მითითებას არ ასრულებდა.

...