1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 5
1

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-02 კასპის მე-7 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორ კომისიის წევრს ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებაში ეხმარებოდნენ "ქართული ოცნების" წარომადგენელი უბანზე და ოლქის წარმომადგენელი. დამკვირვებლის მიერ უბანზე დაიწერა საჩივარი.  ...

არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემა

2020-11-20 კასპის 24-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი მივიდა ვადაგასული პირადობით, ნაკადის მომწესრიგებელმა შემოუშვა, რეგისტრატორმა დაარეგისტრირა, თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა, განმარტა, რომ ის სიაში იყო შეყვანილი. საჩივარი თავმჯდომარის და კომისიის წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ დაკმაყოფილებული იყო საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 კასპის 36-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. ერთით მეტობაა დაფიქსირებული. ორგანიზაციის მხრიდან დაფიქსირდა საჩივარი ოლქში, რომელიც დაკმაყოფილებული იქნა. ...

კომისიის საქმიანობაში ჩარევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

30-ე კასპის სარჩვნო ოლქის მე-7საარჩევნო უბანზე ვრცლად

COVID-19-ის რეგულაციები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

30-ე კასპის საარჩევნო ოლქის 21-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი კომისიის წევრი ამომრჩეველს პირბადეს არ ახსნევინებდა და ისე ატარებდა შესაბამის პროცედურებს. მითითების მიღების შემდეგ აღნიშნული დარღვევა აღმოიფხვრა.

...