გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 2
1

საკონტროლოფურცლების არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #72
ოლქი: ხელვაჩაური , სოფელი ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2016-10-30 ხელვაჩაურის #72 მაჟორიტარული ოლქის საარჩევნო ოლქის #3 საარჩევნო უბანზე ძირითადი ყუთის გახსნის შემდეგ საკონტროლო ფურელი არ ემთხვევა თავჯდომარესთან შენახულ საკონტროლო ფურცელს. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #72
ოლქი: ხელვაჩაური , სოფელი განთიადი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ხელვაჩაურის #72 მაჟორიტარული ოლქის #10 უბანზე 12:25-ზე უბანზე იმყოფებოდა პარტია ქართული ოცნების ორი წარმომადგენელი ერთდროულად. "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მითითების შედეგად საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ ერთ-ერთ მათგანს უბანი დაატოვებინა....