გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 16
1

ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევა

2017-10-23 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარე ერეოდა ხმის დათვლის პროცესში და პირველი მთვლელის ნაცვლად აცხადებდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული....

ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევა

2017-10-23 #4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის #32 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების დახარისხებისას არ ცხადდებოდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული....

ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევა

2017-10-23 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ერეოდა ბიულეტენების დათვლის პროცესში და თავად იღებდა კონვერტებიდან ბიულეტენებს. გარდა ამისა ერთ-ერთი მთვლელის ჩანაცვლება მოხდა ისე, რომ არ აღინიშნა ამის შესახებ ჩანაწერთა წიგნში. ...

ნამდვილი ბიულეტენების ბათილად მიჩნევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ბიულეტენების გაყალბება , ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები

2017-10-23 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #78 საარჩევნო უბანზე 7 ნამდვილი ბიულეტენი ბათილად მიიჩნია კომისიამ....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება:

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #82 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #53 ვანის საარჩევნო ოლქის #16 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #100 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #20 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის 33 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის #23 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის #42 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით და ხელმოწერებით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე შეცდომითაა შედგენილი შემაჯამებელი ოქმი, შედგენილია შესწორების ოქმი, რომელიც ცარიელია. ...

შემაჯამებელი ოქმის გადასწორება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ამბროლაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქის #15 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში მონაცემები გადასწორებულია და არაა შედგენილი შესწორების ოქმი....

შემაჯამებელი ოქმის გადასწორება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ხულო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #84 ხულოს საარჩევნო ოლქის #52 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში მონაცემები გადასწორებულია და არაა შედგენილი შესწორების ოქმი....

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები

2017-10-21 #2 ვაკის საოლქო კომისიის #53 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ უშვებდნენ. ...