გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 104
123456

დამკვირვებლის უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ლანჩხუთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-28 ლანჩხუთის #20 საარჩევნო უბანზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი, გიორგი კვაჭაძე, 07:05 საათზე არ დაუშვეს საარჩევნო უბანზე. საოლქო კომისიის დახმარებით დარღვევა დაუყოვნებლივ აღმოიფხვრა....

ნაკადის მომწესრიგებელი ხმამაღლა კითხულობდა ამომრჩევლის სახელს და გვარს

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: დიდუბე
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-28 დიდუბის #34 საარჩევნო უბანზე 09:40 წუთზე , ნაკადის მომწესრიგებელი ერეკლე თალაკვაძე ამომრჩევლის სახელს და გვარს ხმამაღლა კითხულობდა და ორგანიზაცია "ერთსულოვნება საზოგადოებრივი უფლებებისათვის" წარმომადგენელი თეკლე კვარაცხელია აღნიშნულ მონაცემებს ინიშნავდა რვეულში. ...

წილისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , ფუნქციების გადანაწილების პროცედურების დარღვევა , კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2018-11-28 #81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #62 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა, "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელმა - ქეთევან ბაჯელიძემ, უარი თქვა წილისყრის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებაზე. დარღვევის ჩადენის დრო: 07:20 სათი....

წილისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , ფუნქციების გადანაწილების პროცედურების დარღვევა

2018-11-28 #81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #3 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა ჯიმშერ ცენტერაძემ არ მიიღო მონწილეობა წილისყრის არცერთ პროცედურაში. დარღვევის ჩადენის დრო: 07:20 საათი....