გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

ზეწოლა
ამომრჩევლის მოსყიდვა
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 1
1

პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა-მუქარა

თარიღი: 2018-12-10
ოლქი: ბორჯომი , ბორჯომი
ინციდენტის კატეგორია: ზეწოლა

2018-12-10 „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის ინფორმაციით, ბორჯომში ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში დასაქმებულებს დავალებული აქვთ მეორე ტურში არჩევნებზე მისვლა და „ქართული ოცნების“ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ არჩევანის გაკეთება. გარდა ამისა, „ქართული ოცნების“ აგიტატორებს აქვთ ამომრჩეველთა ერთიანი სიები, მისამართების მიხედვით, სადაც მითითებულია თუ ვინ იყო არჩევნების პირველ ტურზე და ვინ არა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჯარო მოხელეებზე გაიცემა მკაცრი დავალებები, რომ ოჯა...