გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

ზეწოლა
ამომრჩევლის მოსყიდვა
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 1
1

პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული ზეწოლა-მუქარა

თარიღი: 2018-12-10
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ზეწოლა

2018-12-10 „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლისთვის ერთ-ერთი პედაგოგის მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მასწავლებლებს მერის წარმომადგენლისგან, მერაბ თორდიასგან მიღებული აქვთ დავალება, რომ არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე მისვლისა და ხმის მიცემის შემდეგ სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის გასწვრივ ბიულეტენში უნდა მიაწერონ თავისი გვარის პირველი ასო....