1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
101112131415161718192021222324

უწესრიგობა საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

27-ე მცხეთის საარჩევნო ოლქის 24-ე საარჩევნო უბანზე სისტემატურად რეგისტრატორის მაგიდასთან დგას ორზე მეტი ამომრჩეველი.

...

ბიულეტენის არასწორად მოთავსება ყუთში

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

მე-6 სამგორის საარჩევნო ოლქის 59-ე საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა თვითნებურად აიღო კონვერტი, ბიულეტენებთან ერთად შეიტანა კაბინაში, გამოვიდა კონვერტში მოთავსებული ბიულეტინებით და ისე ჩააგდო საარჩევნო ყუთში.

...

ბიულეტენის არასწორად მოთავსება ყუთში

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

53-ე ვანის საარჩევნო ოლქში 11-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ძირითად საარჩევნო ყუთში ჩააგდო ბიულეტენები ცალ-ცალკე კონვერტებით. საარჩევნო ყუთზე ზედამხედველმა კომისიის წევრმა ვერ მოახერხა დროული რეაგირება.

...

COVID-19 რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

79-ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის 54-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებს არ უკეთიათ პირბადე სათანადო წესით. დამკვირვებლის მიერ არაერთგზის მითითების მიუხედავად ზემოაღნიშნული დარღვევა არ აღმოფხვრილა.

...

COVID-19 რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

მე-12 გურჯაანის საარჩევნო კომისიის მე-14 საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩევლებს უტარდებოდათ თერმოსკრინინგის პროცედურა.

...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31 გლდანის მე-10 საარჩევნო ოლქში დღის მანძილზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა 39-ე სჯარო სკოლასთან, სადაც მდებარეობს 85-ე საარჩევნო უბანი. ბოლო ინციდენტში ფიგურირებს იარაღი. როგორც „სამართლიან არჩევნებს" გლდანის #10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა მაია ხუნდაძემ განუცხადა, მან თავადაც დაინახა როგორ ემუქრებოდა უცნობი პირი, საარჩევნო უბნის გარეთ ერთ-ერთ დამკვირ...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31 გლდანის მე-10 საარჩევნო ოლქში დღის მანძილზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა 39-ე სჯარო სკოლასთან, სადაც მდებარეობს 83-ე საარჩევნო უბანი. ბოლო ინციდენტში ფიგურირებს იარაღი. როგორც „სამართლიან არჩევნებს" გლდანის #10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა მაია ხუნდაძემ განუცხადა, მან თავადაც დაინახა როგორ ემუქრებოდა უცნობი პირი, საარჩევნო უბნის გარეთ ერთ-ერთ დამკვირ...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31 გლდანის მე-10 საარჩევნო ოლქში დღის მანძილზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა 39-ე სჯარო სკოლასთან, სადაც მდებარეობს 82-ე საარჩევნო უბანი. ბოლო ინციდენტში ფიგურირებს იარაღი. როგორც „სამართლიან არჩევნებს" გლდანის #10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა მაია ხუნდაძემ განუცხადა, მან თავადაც დაინახა როგორ ემუქრებოდა უცნობი პირი, საარჩევნო უბნის გარეთ ერთ-ერთ დამკვირ...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31 გლდანის მე-10 საარჩევნო ოლქში დღის მანძილზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა 39-ე სჯარო სკოლასთან, სადაც მდებარეობს 81-ე საარჩევნო უბანი. ბოლო ინციდენტში ფიგურირებს იარაღი. როგორც „სამართლიან არჩევნებს" გლდანის #10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა მაია ხუნდაძემ განუცხადა, მან თავადაც დაინახა როგორ ემუქრებოდა უცნობი პირი, საარჩევნო უბნის გარეთ ერთ-ერთ დამკვირვებელ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

49-ე თერჯოლისსაარჩევნო ოლქის 1-ლი საარჩევნო უბანზე, გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა არ დაემთხვა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას, კერძოდ, პროპორციული სიით გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა იყო 27. ხოლო ხელმოწერის რაოდენობა იყო 26.

...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31 გლდანის მე-10 საარჩევნო ოლქში დღის მანძილზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა 39-ე სჯარო სკოლასთან, სადაც მდებარეობს მე-80 საარჩევნო უბანი. ბოლო ინციდენტში ფიგურირებს იარაღი. როგორც „სამართლიან არჩევნებს" გლდანის #10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა მაია ხუნდაძემ განუცხადა, მან თავადაც დაინახა როგორ ემუქრებოდა უცნობი პირი, საარჩევნო უბნის გარეთ ერთ-ერთ დამკვი...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

მე-20 რუსთავის საარჩევნო ოლქში 84-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა სხვა ამომრჩევლის გრაფაში მოაწერა ხელი.

...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31 გლდანის მე-10 საარჩევნო ოლქში დღის მანძილზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა 39-ე სჯარო სკოლასთან, სადაც მდებარეობს 79-ე საარჩევნო უბანი. ბოლო ინციდენტში ფიგურირებს იარაღი. როგორც „სამართლიან არჩევნებს" გლდანის #10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა მაია ხუნდაძემ განუცხადა, მან თავადაც დაინახა როგორ ემუქრებოდა უცნობი პირი, საარჩევნო უბნის გარეთ ერთ-ერთ დამკვირ...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31

გლდანის მე-10 საარჩევნო ოლქში დღის მანძილზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა 39-ე სჯარო სკოლასთან, სადაც მდებარეობს 78-ე საარჩევნო უბანი. ბოლო ინციდენტში ფიგურირებს იარაღი. როგორც „სამართლიან არჩევნებს" გლდანის #10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა მაია ხუნდაძემ განუცხადა, მან თავადაც დაინახა როგორ ემუქრებოდა უცნობი პირი, საარჩევნო უბნის გარეთ ერთ-ერთ დამკვირვებელს. „სამ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქედა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

80-ექედის საარჩევნო ოლქის 16-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ორჯერ შეცდომით ხელი მოაწერა ამომრჩევლის გრაფაში.

...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ზესტაფონი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

51-ეზესტაფონის საარჩევნო ოლქის 49-ე საარჩევნო უბანზე, 12:50 წუთზე დაფიქსირდა დარღვევა, კერძოდ, ამომრჩეველმა ხელი მოაწერა სხვა ამომრჩევლის გრაფაში.

...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31

ქუთაისის 59-ე საარჩევნო ოლქის 37-ე საარჩევნო უბანთან ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა „ლეიბორისტული პარტიის" წარმომადგენლებსა და უბანზე მობილიზებულ პირებს შორის. საქმეზე დაწყებულია გამოძიება.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: დიდუბე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

8-ე დიდუბის საარჩევნო ოლქის 43-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის ორ წევრს ხმის მიცემის დროს მარკირება არ გაუკეთდათ.

...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31

ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის 84-ე უბანზე „ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელსა და კომისიის თავმჯდომარეს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. დამკვირვებლის ინფორმაციით პარტიის წარმომადგენელი ერევა კომისიის საქმიანობაში.

...

საკონტროლო ფურცლის არასწორად შევსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

59-ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქში 64-ე საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელში შეიტანეს იმ ამომრჩევლის მონაცემები, რომელიც რეგისტრირებული იყო სხვა უბანზე.

...