1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი



გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
1112131415161718192021222324

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: დიდუბე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

დიდუბის მე-8 საარჩევნო ოლქის 39-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელმა ხმა მისცა მარკირების შემოწმების გარეშე.

...

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თეთრიწყარო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

თეთრიწყაროს 26-ე საარჩევნო ოლქის მე-14 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მომწესრიგებლმა ამომრჩეველს მარკირება და პირადობის მოწმობა არ შეუმოწმა.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

ისნის მე-5 საარჩევნო ოლქის 46-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა მარკირება სხვა უბნის ამომრჩეველს გაუკეთა.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

რუსთავის მე-20საარჩევნო ოლქის 65-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს, რომელსაც მარკირება დაუფიქსირდა, კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება მისცეს.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის მე-11 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს შეცდომით გაუკეთა მარკირება. ამომრჩევლის სახელი და გვარი ემთხვეოდა სხვა ამომრჩევლის სახელსა და გვარს, თუმცა პირადი ნომერი განსხვავებული ჰქონდა და სხვა უბნის ამომრჩეველი იყო.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მთაწმინდა , #40 უბანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

მთაწმინდის 1-ლი საარჩევნო ოლქის მე-40 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს დაუფიქსირდა მარკირება, მაგრამ ნაკადის მომწესრიგებელმა დაუშვა უბანზე, ხოლო რეგისტრატორმა გადასცა ბიულეტენი და მისცა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება.

...

ბიულეტენების გაცემასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ხულო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

 

ხულოს 84-ე საარჩევნო ოლქის მე-2 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორს ჰქონდა მხოლოდ მაჟორიტარული სახის ბიულეტენები, რომლებსაც გასცემდა ამომრჩეველზე, როგორც მაჟორიტარული ისე პროპორციული ბიულეტინების სახით. მის მიერ ზემოაღნიშნული წესით მოხდა დაახლოებით 30 ბიულეტინის გაცემა ანუ ჯამში გაიცა 60 მაჟორიტარული სახის ბიულეტენი.

ბიულეტენების გაცემასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის 54-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ბიულეტენი ყუას ისე მოახია, რომ სიის 1 და 2 ნომრები დარჩა ყუაზე და, შესაბამისად, ბიულეტენში ამ ნომრის პარტიები არ აღმოჩდნენ. „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელმა 11-11 ამგვარი ფორმით გაცემული დაზიანებული ბიულეტენი აღმოაჩინა როგორც პროპორციულ, ასევე მ...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

რუსთავის მე-20 საარჩევნო ოლქის 1-ლ საარჩევნო უბანზე 8:00-დან 11:30 საათამდე საარჩევნო კაბინების თავზე განთავსებული იყო ჩართული ვიდეოკამერა, რომლითაც, სავარაუდოდ, ამომრჩეველთა მიერ გაკეთებული არჩევანის დაფიქსირება იყო შესაძლებელი.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის 32-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმა მისცა კაბინის გარეთ, უბნის ტერიტორიაზე.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

კრწანისის მე-4 საარჩევნო ოლქის მე-9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა, ბიულეტენთან ერთად, კონვერტში ჩადო ამომრჩევლის ბარათი და ხმამაღლა გააჟღერა ეს ფაქტი.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-10-31

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის 24-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგნელები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-10-31

ოზურგეთის მე-60 საარჩევნო ოლქის 52-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგნელები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: საბურთალო , #90 უბანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

საბურთალოს მე-3 საარჩევნო ოლქის 90-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგნელები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.


 

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-10-31

რუსთავის მე-20საარჩევნო ოლქის 65-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგნელები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-10-31

თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქის მე-13 საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგენლები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.

...

ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში შეცდომით მოთავსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

70-ე ფოთისსაარჩევნო ოლქის17-ესაარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ძირითად საარჩევნო ყუთში მოსათავსებელი ბიულეტენი მოათავსა გადასატან საარჩევნო ყუთში.

...

ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში შეცდომით მოთავსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: აბაშა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

63-ე აბაშის საარჩევნო ოლქის 1-ლი საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი ძირითადი ყუთის ნაცვლად იმ კონტეინერში ჩააგდო, სადაც გამოყენებული ინდივიდუალური კალმები უნდა მოთავსდეს.

...

ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში შეცდომით მოთავსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

2-ე ვაკის საარჩევნო ოლქის 11-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის ბიულეტენები სხვადასხვა კონვერტით მოათავსა ყუთში.


...

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილების არ განხორციელება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

22-ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 31-ე უბანზე ნაკადის მარეგულირებელი საარჩევნო უბნის გახსნიდან 40 წუთის განმავლობაში ამომრჩევლებს უბანზე უშვებდა პირადობის მოწმობის შემოწმების გარეშე.

...