1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
12345678910111213141516

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2020-11-20 მარნეულის 77-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებმა საოლქო საარჩვნო კომისიაში წარმოადგინეს დაულუქავი კომისიის ბეჭედი. საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი. ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2020-11-20 მარნეულის 71-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებმა საოლქო საარჩვნო კომისიაში წარმოადგინეს დაულუქავი კომისიის ბეჭედი.  ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2020-11-20 მარნეულის 56- ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებმა საოლქო საარჩვნო კომისიაში წარმოადგინეს დაულუქავი კომისიის ბეჭედი. ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2020-11-20 მარნეულის 31-ე საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებმა საოლქო საარჩვნო კომისიაში წარმოადგინეს დაულუქავი კომისიის ბეჭედი. საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი. ...

მარკირების შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-11-20 მთაწმინდის 32- ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა  ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების გადამოწმების გარეშე  გაუკეთა ამომრჩეველს მარკირება, თუმცა მოგვიანებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირი სხვა საარჩევნო უბანზე იყო რეგისტრირებული. ორგანიზაციის სარჩელი კომისიის წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

დაბნეული ამომრჩეველი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მცხეთის 36-ე საარჩევნო უბანზე 15:30 წუთზე გამოცხადა ამომრჩეველი, რომელმაც ყველა წესის დაცვით გაიარა მარკირება, რეგისტრაცია და შევიდა საარჩევნო კაბინაში ხმის მისაცემად, ამომრჩეველმა დატოვა საარჩევნო უბანი ისე რომ ბიულეტენი დატოვა საარჩევნო კაბინაში. კომისიის წევრებისა და თავმჯდომარის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამომრჩეველი ისევ დაბრუნდა იმავე კაბინაში გამოიტანა მის მიერ შევსებული ბიულეტენი და მოათავსა ყუთში. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მცხეთის პირველ საარჩევნო უბანზე ნაკადის მარეგულირებელს ამომრჩევლების ნაკადის რეგულირებაში ეხმარებიან დამვკვირვებლები. ...

ამომრჩეველთა კონტროლი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ბათუმის 79-ე საარჩევნო უბანზე, კომისიის წევრი ხმამაღლა კითხულობდა  მოსული ამომრჩვლების სახელებსა და გვარებს, პარალელურად ერთ-ერთი დამკვირვებელი პირად სიაშია ინიშნავდა  უბანზე მოსული ამომრჩევლის სახელსა და გვარს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მითითების შედეგად დარღვევა აღმოიფხვრა. ...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-11-20 ქობულეთის 49-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა დარღვევა, კერძოდ, საარჩევნო უბანზე მყოფი დამკვირვებლები ახორცელებდნენ ამომრჩეველთა ფოტოგადაღებას. აღნიშნულ ფაქტზე მხოლოდ დაგვიანებით - 15:00 საათზე მოხდა რეაგირება თავმჯდომარის მხრიდან და ამ ეტაპისთვის დარღვევა აღმოფხვრილია და აღარ ხდება ფოტო-გადაღება. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ვაკის 23-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელი ოქმში არ ჯდება ბალანსი. ბიულეტენების რაოდენობა 2-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა ხელმოწერასთან შედარებით. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის წევრების და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

ბათილი ბიულეტენების განხილვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 სამგორის მე-60 საარჩევნო უბანზე 2 ბიულეტენი  კომისიის თავმჯდომარემ და მთვლელებმა არასწორად მიიჩნიეს ბათილ ბიულეტენებად. ბიულეტენებში გადახაზული იყო თითქმის ყველა კანდიდატი და შემოხაზული იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი. მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩევლის ნება გამოვლენილი იყო, კომისიამ 2 ბიულეტენი მიიჩნია ბათილად.   ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე და კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მი...

დამკვირვებლის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ქუთაისის 124-ე საარჩვნო უბანზე საუბნო საარჩევნოკომისიის თავმჯდომარემ და კომისიის მდივანმა ,,სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს არ მიაწოდეს გადასატანი საარჩვნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა მონაწილეების რაოდენობა. ...

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ყვარლის მე-3 საარჩევნო უბანზე ქართული ოცნების წარმომადგენლის მიერ მთელი დღის განმავლობაში ფიქსირდებოდა დამკვირვებლის მიმართ აგრესიული ქმედება. დამკვირვებელს არ ეძლეოდა საშუალება განეხორციელებინა დამკვირვებლის უფლებები სრულყოფილად. კერძოდ არ აძლევდა დამკვირვებელს გადაღების უფლებას. კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საოლქოში.  ...

დაიკარგა შემაჯამებელი ოქმი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მარნეული მე-18 საარჩევნო უბანზე დაიკარგა კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი , #84
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის 84-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული სისტემით შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. საარჩვნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი  29-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერების საერთო რაოდენობაზე. საოლქოს მიერ არ დაკმაყოფილდა საჩივარი თავჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგე...

დარღვევა ბათილი ბიულეტენების გარჩევისას

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის დროს საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენების ნამდვილობის განხილვისას კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო თვითნებურად, არ გამართა კენჭისყრა, თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა. კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის მოთხოვნით საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის პირველ საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამის რაოდენობა 21-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. მეორე დღეს შედგა ოლქში, რომელსაც ყველა ის  წევრი არ აწერს ხელს, რომლების ხელმოწერაც არის ძირითად ოქმზე. ოქმი ადგენს, რომ ბათილების რაოდენობა 0-ის მაგივრად 21 უნდა იყოს. ასხნა -განმარტ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: წყალტუბო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 წყალტყუბოს 41-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დარეგისტრირდა 40 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერა. კომისიის მიერ არ მომხდარა შემასწორებელი ოქმის შედგენა ან მონაცემების გადათვლა. საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის მოთხოვნა კომისიის თავმჯდომარის და წევრების პასუხისმგებლობის დაყენებაზე.  ...

უმართავი სიტუაცია უბანზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 საბურთალოს 70-ე საარჩევნო უბანზე ლელოს წარმომადგენლისა და ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებლის მიერ ხდება საუბნო კომისიის  წევრების საქმიანობაში ჩარევა. შესაბამისად შედგა საჩივარი თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობაზე.  ...

ამომრჩეველთა კონტროლი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიერ - ხდებოდა ვიდეო გადამღები აპარატით საარჩევნო კაბინაში შემსვლელი და გამომსვლელი პირების სკანირება. თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა დამკვირვებლის მითითების მიუხედავად. უბანზე იყო ქაოსი და თავმჯდომარე ვერ უზრუნვველყოფოდა წესრიგის დამყარებას. დაიწერა საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხზე. საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...