1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
1234567891011121314151617

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე ხდებოდა  ამომრჩეველთა შეშვება და რეგისტრაციაში გატარება პირბადის მოხსნის გარეშე (დაახლოებით 80-მდე შემთხვევაში). ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე 13:15 საათზე ერთ ამომრჩევლის მიერ ადგილი ჰქონდა რამდენიმე ამომრჩევლისათვის დახმარების გაწევას. კერძოდ, ამომრჩეველი ხმის მიცემის დროს, დახმარების გაწევის მიზნით, რამდენიმე ამომრჩეველს შეყვა საარჩევნო კაბინაში და აფიქსირებდა მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს საარჩევნო ბიულეტენში. დაწერილი საჩივარი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის შესახებ არ განხილულო საოლქოს მიერ.  ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სიღნაღი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 სიღნაღის მე-11 საარჩევნო უბანზე 13:45-ზე ამომრჩეველს რეგისტრატორმა გაუკეთა მარკირება და ამის შემდეგ გადაამოწმა სიაში, აღმოჩნდა რომ ამომრჩეველი სხვა უბანზე აძლევდა ხმას. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20
მე-8 მაჟორიტარული ოლქის  გლდანის მე-10 საოლქო კომისიის  42-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა  08:13 წთ-ზე ამომრჩევლის სიაში გადამოწმების გარეშე მოახდინა ამ ამომრჩევლის მარკირება, რის შემდეგაც აღმოჩდა, რომ ეს ამომრჩეველი არ იყო საარჩევნო სიაში და არ მიაცემინეს ხმა.
...

საარჩევნო უბნის გვიან გახსნა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მარნუელის მე-11 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის პროცედურა დაიწყო 44 წუთის დაგვიანებით. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის 24-ე საარჩევნო უბანზე, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი 11:00 საათზე არ აძლევდა მითითებას ამომრჩევლებს, საარჩევნო ყუთთან ამომრჩევლები მისულიყვნენ სათითაოდ. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 გურჯაანის 24-ე საარჩევნო უბნზე შედგენილ პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი საარჩევნო სუბიექტების მეირ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 9-ით ნაკლებია ხელ მოწერების რაოდენობაზე ყველა სახის სიაში. ოქმს ახლავს შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც, 2-ით მოემატა N27 საარჩევნო სუბიექტს ხმები.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 53-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 4-ით მეტია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი , #115
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 115-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 7 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება. კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 მარნეულის 48-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში 11-ით ნაკლები ბიულეტენი ფიქსირდება ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა არ ყოფილა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-20 სენაკის 44-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ მომხდარა ბათილი ბიულეტენების გრაფის შევსება. კომისიის განცხადებით, ასეთები არ ყოფილა. თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც X-ების დასმა უნდა მომხდარიყო. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ფოთის 28-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამელებ ოქმში ფიქსირდება 12 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ტყიბულის მე-11 საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსრიდა 15 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდემობა. საოლქოში მოხდა ბათილი ბიულეტენების ოქმში ჩაწერა (0-ის მაგვივრად 15), რითიც დაჯდა ბალანსი. ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.&n...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ტყიბულის მე-11 საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსრიდა 12 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდემობა. საოლქოში მოხდა ბათილი ბიულეტენების ოქმში ჩაწერა (0-ის მაგვივრად 12), რითიც დაჯდა ბალანსი.  ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული , #89
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 მარნეულის 89-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არის 83 ბიულეტენის ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა, თუმცა არ არის შედგენი შესწორების ოქმი საუბნო ან საოლქო კომისიის დონეზე! ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: საგარეჯო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 საგარეჯოს მე-19 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ბიულეტენების 40-ით ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზევე გაფორმდა შესწორების ოქმი, რომლითაც ერთ სუბიეტქს 40-ით მოემატა ხმების რაოდენობა. ორგანიზაციისმიერ დარეგისტრირებული საჩივარი 

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარტვილი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 მარტვილის 37-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა ერთი ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. შედგენილია ჩასწორების ოქმი საოლქოში, რითიც ერთით გაიზარდა ხელმოწერების რაოდენობა და დაჯდა ბალანსი.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ჩუღურეთის მესამე საარჩევბო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 17-ით ნაკლები იყო ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 გორის 57-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიერ გაცხადებულია, რომ პროპორციული სისტემის შემაჯამებელი ოქმში ბიულეტენებ 14-ით ნაკლებია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. თუმცა ოლქში ჩასწორდა ერთი სუბიეტქის მონაცენი და საოლქოში მიეთითა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. შედეგად ბალანსი დაჯდა. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ტყიბულის 26-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 9 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერათა რაოდენობა. საოლქოში დაწერილია შესწორების ოქმი, რომლითაც ერთ საარჩევნო სუბიექტს 0-ის მაგივრად დაეწერა 9 ბიულეტენი. ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა ...