1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
123456789101112131415161718

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 33-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა 11 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რადენობა. კომისიის მიერ არ შედგენილი შესწორების ოქმი.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 გლდანის 99-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დარეგისტრირდა 63 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. რაც გასწორდა ბათილი ბიულეტენების 69-ს მაგივრად 6-ის მითითებით.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ვაკის 73-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. ბიულეტენების რაოდებობა სამით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 გარდაბნის 21-ე საარჩევნო უბანს არ ჰქონდათ თერმოსკრინინგის აპარატი, კომისიის თავმჯდომარემ ცესკოსთან ზარის განხორციელების შემდგომ 20 წუთში მიიღო აპარატი. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 რუსთავის 64-ე საარჩევნო უბანზე, ნაკადის მომწესრიგებელმა არ მოსთხოვა ამომრჩეველს პირბადის ჩაწევა მისი ვინაობის შემოწმების მიზნით. განმეორებითი ფაქტი აღკვეთა დამკვირვებლის ჩარევამ. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის პირველ საარჩევნო უბანზე კომისიის რეგისტრატორმა წევრმა არ მოახსნევინა პირბადე ამომრჩეველს....

გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 ბაღდათის 22-ე საარჩევნო უბანზე, გადასატანი საარჩევნო ყუთი არ იყო დალუქული შესაბამისად. საოლქომ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის მოთხოვნა მდივნის და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის დაყენებაზე.  ...

გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 ლაგოდეხის 21-ე საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთი უბანზე დაბრუნდა დაულუქავ მდგომარეობაში - ყუთის ჭრილი არ იყო დალუქული გადასატანი ყუთით ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ. საჩივარი კომისიის წევრის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  ...

გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქედა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 ქედის მე-12 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებმა  კომისიის წევრებმა ამომრჩეველს გადასცა ერთი სახის ორი ბიულეტენი.  საუბნო კომისიის წევრის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე დარეგისტრირდა საჩივარი და დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ. 

გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 გლდანის მე-5 საარჩევნო უბანზე მეხუთე საარჩევნო უბნის გადასატანი საარჩევნო ყუთის კომისიამ, მისამართზე ვიზიტის დროს, ხმის მიცემის საშუალება მისცა პირს, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული გადასატანი ყუთის საშუალებით ხმის მიმცემთა სიაში. საოლქომ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი შესაბამისი კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობის დაყენებაზე.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ფოთის მე-17 საარჩევნო უბანზე, 9:45 წუთზე დაფიქსირდა კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა. კერძოდ, ადგილი ჰქონდა ხანდაზმული ამომრჩევნლისათვის კენჭისყრის კაბინაში არაუფლებამოსილი პირის შეყოლისა და კაბინაში ფოტოს გადაღების ფაქტს, რაც წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის დარღვევას. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე, გადაეცა საოლქოს სადაც დაკმაყოფილებული არ იქნა.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 მცხეთის 29-ე საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კაბინაში იმყოფებოდა ორი ამომრჩეველი ერთდროულად. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს, სადაც დაკმაყოფილებული არ ყოფილა.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ისანის 73-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა, ორ შემთხვევაში მოახდინა საარჩევნო კაბინაში მყოფ ამომრჩეველთან კომუნიკაცია. ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე  რამდენიმე ამომრჩეველს შეყვა ამომრჩეველი კაბინაში, არ უწევდა დახმარებას, აფიქსირებდა მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს საარჩევნო ბიულეტენში. ...

მარკირების შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ახმეტა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-11-20 ახმეტის მე-4 საარჩევნო უბანზე ნაკადს დროებით არეგულირებდა თავმჯდომარის მოადგილე თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით. მან არ შეამოწმა ამომრჩევლის მარკირება. რეგისტრატორმა გაუკეთა ამომრჩეველს მარკირება და ამომჩეველმა მისცა ხმა. ...

მარკირების შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-11-20 ლაგოდეხის 36-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა დაარღვია პროცედურული თანმიმდევრობა და ამომრჩევლის ჯერ გაუკეთა მარკიდერა და მხოლოდ მერე შეამოწმა იგი ამომრჩეველთა სიაში, რა დროსაც გაირკვა, რომ ამომრჩეველი არ არის რეგისტრირებული აღნიშნულ უბნანზე.  ...

არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემა

2020-11-20 კასპის 24-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი მივიდა ვადაგასული პირადობით, ნაკადის მომწესრიგებელმა შემოუშვა, რეგისტრატორმა დაარეგისტრირა, თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა, განმარტა, რომ ის სიაში იყო შეყვანილი. საჩივარი თავმჯდომარის და კომისიის წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ დაკმაყოფილებული იყო საოლქოს მიერ.  ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: წალკა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 წალკის 33-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ არ ჩაატარა წილისყრის პროცედურა კომისიის წევრებს შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად. კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობაზე დაყენებული საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 მარნეულის 52-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ არ ჩაატარა წილისყრის პროცედურა  წევრებს შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად. სარჩელი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბოლნისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 ბოლნისის 36-ე საარჩევნო უბანზე წილის ყრის პროცედურების ჩატარების დროს კომისიის წევრებმდა თვითნებურად გაცვალეს ის ფუნქციები რაც დაეკისრათ წილისყრის დროს. ორგანიზაციის საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე.  ...