1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
12345678910111213

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 გორის მე-4 საარჩევნო უბნის პროპორციული სისტემით კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში მიღებულ ხმათა რაოდენობა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 11-ით აღემატება შემაჯამებელ ოქმში ხელმოწერების რაოდეობას. ასევე არ დგება ბალანსი მაჟორიტარული სისტემის შემაჯამებელ ოქმში. შესწორების ოქმი დაწერილია გვიან. მეორე დღეს ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ოლქში. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-02 კასპის მე-7 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორ კომისიის წევრს ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებაში ეხმარებოდნენ "ქართული ოცნების" წარომადგენელი უბანზე და ოლქის წარმომადგენელი. დამკვირვებლის მიერ უბანზე დაიწერა საჩივარი.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 გორის 101-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შემაჯამებელ ოქმს აკლია თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა, რაზეც დაწერილი იქნა ორგანიზაციის მიერ საჩივარი, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ხულო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ხულოს 36-ე საარჩევნო უბნის პარლამენტის პროპორციულ  შემაჯამებელ ოქმში მონაცემები ჩასწორებულია, რაც ეჭქვეშ აყენებს შედეგების ნამდვილობას და ეწინააღმდეგება შემაჯამებელი ოქმის შედგენის წესს. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-02 ოზურგეთის 35-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორები არ ახსნევინებდნენ პირბადეს ამომრჩეველს და ისე არ ამოწმებდნენ მათ ვინაობას. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ახალციხე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ახალციხის 33-ე საარჩევნო უბის შემაჯამებელ ოქმში შეტანილია შესწორება, თუმცა, თან აქვს დართული შესწორების ოქმი. შესწორება მდგომარეობს იმაში, რომ წაშლილია საარჩევნო სუბიექტის 34-ე ნომრის გასწვრივ ციფრი 3 და დასმულია X. ორგანიზაციამ მოითხოვა შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა, შედეგების გადათვლა და ახალი ოქმის შედგენა. ასევე,  კომისიის წევრებისთ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბანზე შედგენილ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ორი გადაწორებული ციფრი, თუმცა არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი საოლქოს მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ყვარლის მე-18 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი, თუმცა შესწორების ოქმი შედგენილია მხოლოდ საოლქოში. მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ვაკის 68-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემი, კერძოდ 53-ე ნომრის გრაფა. ოქმს არ ახლავს შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: დუშეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 დუშეთის 21-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი არასწორად არის შეყვანილი. უბანზე იყო შემდგარი შესწორების ოქმი, თუმცა საოლქომ დ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ასპინძა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ასპინძის მე-14 საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმეისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი ცხრამეტით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. შესწორების ოქმი შედგენილია უბანზე, თუმცა ორგანიზაციის მიერ და დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 გორის 107-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამაბელ ოქმში გადასწორებულია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, თუმცა შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოშია შედგენილი. საოლქოში დაწერილი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

პროცედურული დაზღვევა

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-01 მცხეთის 24-ე საარჩევნო უბანი გაიხსნა 4 წუთის დაგვიანებით. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-01 გლდანის 42-ე საარჩევნო უბანზე, 13:30 საათზე, კომისიის თავჯდომარემ, რომელიც ასრულებდა საარჩევნო ყუთზე ზედამხედველის ფუნქციას, ამომრჩეველს ორ სხვადასხვა კონვერში განათავსებინა საარჩევნო ბიულეტენი. დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: დუშეთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-01 დუშეთის 38-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ამომრჩეველთა სიაში არასათანადო ადგილას მოაწერა ხელი. დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი. ...

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

2020-12-01 მარნეულის მე-11 საარჩევნო უბანზე მოქალაქე შეუშვეს პირადობის მოწმობის გარეშე. დარღვევა აღმოიფხვრა და პირმა მოიტანა დამადასტურებელი დოკუმენტი. უბანზე დაიწერა საჩივარი. ...

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-01 ბაღდათის მე-2 საარჩევნო უბანზე, საკონტროლო ფურცელზე ამომრჩევლის ხელმოწერების გრაფაში მითითებულია პირადი ნომერი და პირიქით. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის მე-5 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემები. შესწორების ოქმს ადგენს საოლქო და ოქმზე ხელს არ აწერს ყველა ის კომისიის წევრი, რომელთა ხელმოწერა არის ძირითად ოქმზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ისნის მე-19 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული ბათილი ბიულეტენები. შედგენილია ახსნა-განმარტების წერილი და შესწორების ოქმი არის საოლქოს მიერ. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ იქნა დაკმაყოფილებული.  ...