1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
1234567891011121314

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის 11-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქოში, რომელსაც მხოლოდ 7 პირი აწერს ხელს 12 წევრის მაგივრად. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: საბურთალო , #96
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 საბურთალოს 96-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ამომრჩეველთა აქტივობის მონაცემი გადასწორებული. შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოშია შედგენილი. საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 37-ე საარჩევნო ოქმის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი და არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. შედგენილია საჩივარი, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 33-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ჩასოწრებულია სუბიექტის მონაცემები. დაწერილია ახსნა-განმარტება, მაგრამ არ ახლავს შესწორების ოქმი. საოლქოში დაწერილია საჩივარი, თუმცა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება გორი

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ადიგენი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ადიგენის მე-16 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი, თუმცა არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი, მხოლოდ ახსნა-განმარტების წერილი. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჭიათურა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჭიათურის მეორე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუიბიექტის მონაცემი, თუმცა არ ახლავს შესოწრების ოქმი. ორგანიზაციის საჩივარი დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ოზურგეთის 34-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში მე-7 საარჩევნო სუბიექტის მონაცემები გადასწორებულია, რაზეც არ არის შესწორების ოქმი შედგენილი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-01 რუსთავის 52- საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 1- ით ნაკლებია ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი უბანზე არ შედგენილა და შედგა ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე არ განხილულა და კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ბაღდათის 21-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭედით. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული შევსების თარიღი და საათი. დაწერილია ახსნა-განმარტება მდივნისა და თავმჯდომარის მიერ. ორგანიზაციის მოთხოვნა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე არ არის დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-13 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. საუბნო კომისიას შესწორების ოქმი არ დაუდგენია. ორგანიზაციის მიერ დაიწერა საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-17 საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში თარიღ არასწორად არის მითითებული. ნაცვლად 1 ნოემბრისა წერია 31 ოქტომბერი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ ყოფილა დაკმაყოფილებული. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 მცხეთის 34-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებს არასწორად აქვს მითითებული ბეჭდის ნომერი (ჩაწერილია 2020). ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 მცხეთის მე-7 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტების მონაცემების შედეგები და არ ახლავს შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე. საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.   ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 მცხეთის 21- ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმს აკლია კომისიის ბეჭდის ნომერი. მის ადგილას 2020 არის ჩაწერილი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: თიანეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 თიანეთის მე-6 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული თარიღი, დრო და კომისიის ბეჭდის ნომერი. საოლქოში შეტანილი საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე დააკმაყოფილა კომისიამ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 მთაწმინდის მე-9 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში იმ სუბიექტების გასწვრივ, რომელთაც ხმები არ მიუღიათ არ წერია X სიმბოლოები. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 ნაძალადევის 28-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმებს არ ახლდა კომისიის ბეჭდედი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-30 ნაძალადევის 37-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ ოქმში პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - მითითებულია 792, ხოლო მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - 791, რაც წარმოადგენს შეუსაბამობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-30 რუსთავის 22-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 4-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. აგრეთვე, შემაჯამებელ ოქმს არ ახლავს არც კომისიის ბეჭედი არც თავმჯდომარის, მოადგილის ან მდივნის ხელმოწერა. ...