1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 239
123456789101112

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ახმეტა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ახმეტის 26-ე საარჩევნო უბანზე ბათილების და ხელმოწერების ჯამი აღემატება სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერებს. მოგვიანებით უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლითაც ჩასწორებულია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, რითაც დაჯდა ბალანსი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ისნის მე-13 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 2 ით ნაკლებია პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი მოგვიანებით შედგენილია საოლქო კომისიაში და არა უბანზე ძირითადი ოქმის შედგენისთანავე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 85-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ პროპორციულ ოქმში არ დგება ბალანსი: ბიულეტენების რაოდენობა ერთით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა სიაში დაფიქსირებული ხელმოწერების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 98-ე საარჩევნო უბანზე ერთი ხმით მეტი ბიულეტენი აღმოჩნდა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 110-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ერთი ხმით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 102-ე საარჩევნო უბანზე 16 ხმით მეტი ხმა დაფიქსირდა ვიდრე ხელმოწერა საარჩევნო სიაში. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 56-ე საარჩევნო უნაბზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა 44 ბიულეტენით მეტობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ხობი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ხობის 26-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში სუბიექტებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 კასპის 36-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. ერთით მეტობაა დაფიქსირებული. ორგანიზაციის მხრიდან დაფიქსირდა საჩივარი ოლქში, რომელიც დაკმაყოფილებული იქნა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ტყიბულის 32-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი ერთით მეტია ხემწოერების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქობულეთის მე-10 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. ფიქსირდება 36 ბიულეტენით მეტობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. 2 ნოემბრის განკარგულებით ჩასწორებულია, რომ ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 40-ით ნაკლები უნდა ყოფილიყო. თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: შუახევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 შუახევის 23-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა რაოდენობა ნაკლებია ნამდვილ და  ბათილ ბიულეტენებზე. შემწორების ოქმი შედგენილი  ოლქში ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: შუახევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 შუახევის 48-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში  ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 13- ით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. საარჩევნო უბანზე მხოლოდ ძირითადი ოქმი შედგა და შესწორების ოქმი მოგვიანებით ცესკოს საიტზე აიტვირთა, რომლითაც გაიზარდა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რიცხვი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: შუახევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 შუახევის 48-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული ოქმში ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 9-ით აღემატება  ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 რუსთავის მე-5 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა ნაკლებია ბათილი და ნამდვილი ბიულეტენების ჯამზე 5 ით. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ისნის 31-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული ოქმში ხელმოწერების რაოდენობა 1-ით ნაკლებია  ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი და ახსნა-განმარტება  უბანზე არ შედგენილა  და მოგვიანებით აიტვირთა ცესკოს საიტზე, რომლითაც შესწორდა ამომრჩეველთა რაოდენობა და გაიზარდა 1- ით. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ჩუღურეთის მე-8 საარჩევნო უბანზე შედგენილ პროპორციული კენჭსყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი, სუბიექტების მიერ მირებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი  23-ით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას ყველა სახის სიაში. მოგვიანებით, ოლქში შედგა შესწორების ოქმი, რომელშიც შესწორდა 2 სუბიექტის ხმების რაოდენობა ზეპირად, გადათვლის გარეშე. ზუსტი ბალანსი შეწორების ოქმის მიხედვითაც არ დგება. ასევე, შესწორების ოქმს არ აქვს კომისიის 5 წევრის ხელმოწერა.  დისციპ. გადათვლა და ახალი ოქმის...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ჩუღურეთის 29-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამაბელ ოქმში არ არის ბალანსი სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 12-ით აღემატება ხელმოწერების საერთო რაოდენობას ყველა სახის სიაში. მოგვიანებით ოლქში შედგა შესწორების ოქმი, ზეპირად, გადათვლის გარეშე, ერთ საარჩევნო სუბიექტს გამოაკლო 20 ხმა, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება. ამასთან შესწორების ოქმს არ აქვს კომისიის 4 წევრის ხელმოწერა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 სამგორის, 97-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი: კერძოდ, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 254-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ნაძალადევის მე-8 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმს არ ჰქონდა კომისიის ბეჭედი. ...