1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 239
123456789101112

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ბოლნისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ბოლნისის 42-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმში არ იყო მითითებული პარტია ,,ქართული ოცნების" პროპორციული  წესით მიღებული ხმების რაოდენობა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ბათუმის 84-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმებში არ არის მითითებული არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საორთო რაოდენობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 რუსთავის 86-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული არჩევნების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების საერთო რაოდენობა, შესაბამისად შეუძლებელია ბალანსის შემოწმება. ასევე ოქმში არის ცარიელი გრაფები, რაც ასევე საარჩევნო კანონდებლობის დარღვევაა.  შესწორების ოქმი შედგენილია მეორე დღეს საოლქო კომისიაში და ყველა ის წევრი არ აწერს ხელს, რომელთა ხელმოწერები არის ძირითად ოქმზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ბოლნისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ბოლნისის მე-18 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: დმანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 დმანისის მე-18 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელ ოქმი არ  არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ისნის მე-17 საარჩევნო უბანზე პროპორციულ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 2-ით მეტია პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე.  ასევე ოქმში არის გადასწორებები. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ისნის 24-ე საარჩევნო უბანზე, პროპორციულ შემაჯამებელ  ოქმში ციფრები არის გადასწორებული  და არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ვანის მე-18 საუბნო საარჩევნო კომისიის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, კერძოდ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით აღემატება არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: წყალტუბო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 მე-10 საარჩევნო უბნის პროპორციული საარჩევნო სისტემით შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: წყალტუბო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 37-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, კერძოდ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 132-ით ნაკლებია არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: წყალტუბო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 50-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, კერძოდ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 41-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ახალციხე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ახალციხის მე-4 საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, კერძოდ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით მეტია არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ახალციხე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 რუსთავის 32-ე საარჩევნო უბნის  პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს თავმჯდომარისა და მდივნის ხელმოწერა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა ნაკლებია ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობის ჯამზე. ამასთან, შემაჯამებელი ოქმი დამოწმებული არ არის კომისიის ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 პროპორციული ბიულეტენების შემაჯამებელ ოქმში ხელმოწერების რაოდენობა 17-ით აღემატება  ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამს. ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 თერჯოლის მე-21 ოლქის მე-19 უბნიდან საოლქო კომისიაში შემოვიდა შემაჯამებელი ოქმები რომლებშიც  ბიულეტენების რაოდენობა საგრძნობლად განსხვავდებოდა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობისგან. (19-ით განსხვავდება მაჟორიტარული და პროპორციული 54 ხმით) ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემული პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ არის დამოწმებული კომისიის თავმ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება დიდი სხვაობა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას (მე-4 გრაფა) – 571 და მიცემულ ხმათა რაოდენობის ჯამს შორის - 550; ხოლო ამავე საარჩევნო კომისიის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში მიცემულ ხმათა რაოდენობის ჯამი არის - 568; ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03

07.09.28 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ასევე, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. შესწორების ოქმი შედგენილია შეცდომით, კერძოდ, შესწორებულია მე-6 გრაფა, რომელშიც ნაცვლად რიცხვისა 1360 უნდა ეწეროს 13160, ხოლო შემაჯამებელი ოქმის მე-6 გრაფაში მითითებულია რიცხვი 52 - გაუგებარია შესწორების არსი. შესწორების ოქ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 1-ლ ვაკის საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. ...