1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 18
1

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-21 საბურთალოს 25-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 20 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში მეორე დღეს შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა გაზრდილია 20-ით. ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 საბურთალოს 56-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში 19 ბიულეტინით მეტი იყო ვიდრე ამომრჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციამ მოითხოვა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა და შემაჯამებელი ოქმის ბათილობის გამოცხადება, რაც არ იქნა განხილული.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-03 საბურთალოს 52-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს გაუფუჭდა საარჩევნო ბიულეტენი. კომისიის თავმჯდომარემ ბიულეტენის შეცვლის დროს გახსნა ამომრჩევლის მიერ გადაცემული ბიულეტენი და ნახა თუ ვის მისცა მან ხმა და ამის შემდეგ გადასცა ახალი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო , #92
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 საბურთალოს 92-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ სემაჯამებელ ოქმში გაცემული ბიულეტინის რაოდენობა  1-ით მეტი იყო ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ორგანიზაციის საჩივარი მონაცემების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: საბურთალო , #96
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 საბურთალოს 96-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ამომრჩეველთა აქტივობის მონაცემი გადასწორებული. შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოშია შედგენილი. საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-21
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-21 საბურთალოს 23-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 32 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში მეორე დღეს შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა გაზრდილია 35-ით. საოლქოში შედგა მორიგი განკარგულება, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება. ორგ...

უმართავი სიტუაცია უბანზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 საბურთალოს 70-ე საარჩევნო უბანზე ლელოს წარმომადგენლისა და ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებლის მიერ ხდება საუბნო კომისიის  წევრების საქმიანობაში ჩარევა. შესაბამისად შედგა საჩივარი თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობაზე.  ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა  კენჭისყრის დაწყების დროიდან (08:00-დან - 10:40 სთ.მდე) არასწორად მოხია ბიულეტენები ბლოკნოტიდან, შედეგად, ამომრჩევლისათვის გადაცემულ ბიულეტენებში არ ჩანდა უბნის ნომერი. დაფიქსირდა მსგავსი 32 შემთხვევა. ამომრჩევლებმა არასწორად მოხეული ბიულეტენები ჩააგდეს საარჩევნო ყუთში. თავმჯდომარემ ვერ უზრუნველყო დარღვევის დროული აღმოფხვრა.

...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს კომისიის ბეჭედი, შედგენის თარიღ და დრო. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბუექტების და ბათლების ჯამი აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 საბურთალოს 54-ე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტნების და ბათილების ჯამი 54-ით მეტია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-17 საბურთალოს 49-ე საარჩევნო უბანზე, შემაჯამებელ ოქმზე არ არის დასმული ბეჭედი და კომისიის ბეჭედიც არასწორად არის მითითებული. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 საბურთალოს 56-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებეოლ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 19-ით მეტი იყო ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში ჩასწორდა ხელმოწერების რაოდენობა და ბალანსი დაჯდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-03 შემაჯამებლ ოქმში (პროპორციული) ბიულეტენების რაოდენობა 54 -ით მეტი იყო ვიდრე ამომრჩევლების ხელმოწერები. ...

ფიზიკური დაპირისპირება

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-11-01

საბურთალოს მე-3 საარჩევნო ოლქის 30-ე საარჩევნო უბანზე,  „ნიუპოსტისა" და ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. დაპირისპირება საარჩევნო უბნის შიგნით დაიწყო, რის შემდეგაც ისინი პოლიციამ გარეთ გაიყვანა.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: საბურთალო , #90 უბანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

საბურთალოს მე-3 საარჩევნო ოლქის 90-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგნელები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.


 

...

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილების არ განხორციელება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

3-ე საბურთალოს საარჩევნო ოლქის 52-ე საარჩევნო უბანზე არის ხალხმრავლობა და ქაოსი. ნაკადის მარეგულირებელი ამომრჩევლებს უბანზე რიგის დაცვის გარეშე უშვებს.

...

კენჭისყრის პროცედურის დაგვიანება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

საბურთალოს მე-3 საარჩევნო ოლქის 43-ე უბანზე კენჭისყრის პროცედურა დაიწყო 30 წუთის დაგვიანებით.

...