კოორდინატორების მობილიზება უბანთან
2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #98 საარჩევნო უბანთან შეინიშნება კოორდინატორების ყოფნა, რომლებიც კომუნიკაციაში შედიან ამომრჩევლებთან. ამ ეტაპზე დაუდგენელია მათი პარტიული მიკუთვნება; 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე