საკონტაქტო ინფორმაცია

სავარაუდო საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოსაგზავნადმოგვწერეთ
მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 90039, ან შეავსეთ ფორმა.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (TI)
ონიაშვილის ქ. 37, თბილისი 0160
ტელ: (+995 32) 2372882
ელ-ფოსტა: info@isfed.ge
ვებ-გვერდი: www.isfed.ge
ჯ. კახიძის ქ. 15, თბილისი 0102
ტელ.: (+995 32) 2936101 / 2952353
ფაქსი: (+995 32) 2923211
ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge
ვებ-გვერდი: www.gyla.ge
აღმაშენებლის გამზ. 61, თბილისი 0102
ტელ: (+995 32) 2921403
ფაქსი: (+995 32) 2920251
ელ-ფოსტა: info@transparency.ge
ვებ-გვერდი: www.transparency.ge