რუსთავის მერიის მიერ კარტოფილის დარიგების ფაქტი
2012-07-18 რუსთავის მერიამ ქალაქის გარეუბნისა და სოფელ სამგორის სოციალურად დაუცველ 420 ოჯახს ერთჯერადად თითო ტომარა კარტოფილი უსასყიდლოდ დაურიგა. მსგავსი ტიპის დახმარება სოციალურად დაუცველებს აქამდე არ მიუღიათ. [url]http://transparency.ge/post/general-announcement/gantskhadeba-rustavis-me[/url]


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე