საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2016-10-30 ლანჩხუთის #60 მაჟ. ოლქის #38 უბანზე 07.50 საათისთვის სადემონსტრაციო ოქმში არ იყო შეტანილი მონაცემები ამომრჩეველთა რაოდენობის შესახებ სპეციალური სიის მიხედვით. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე