ბიულეტენის არ დამოწმება
2016-10-30 ქუთაისის #49 მაჟ. ოლქის #98 - საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის პროცედურის დროს დაფიქსირდა 9 შემთხევვა, როცა ბიულეტენი არ იყო ხემოწერილი და კომისიის ბეჭდით დამოწმებული.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე