შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2017-10-23 #12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის #42 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით და ხელმოწერებით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე