შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2017-10-23 #57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის #23 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე