შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2017-10-23 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #100 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე