შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება:
2017-10-23 #82 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე