შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-10-30 მე-10 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული მისი შედგენის დრო.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე