შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-12-03 ოქმში არასწორადაა მითითებული კანდიდატებსი მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რაზეც შედგენილია შესწორების ოქმი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე