ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-14 ქუთაისის 102-ე საარჩევნო უბანზე 16 ხმით მეტი ხმა დაფიქსირდა ვიდრე ხელმოწერა საარჩევნო სიაში.


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე