ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-17 ვაკის 78-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ და პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენის რაოდენობა. მოგვიანებით შედგენილ შესწორების ოქმში წერია ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა, თუმცა ამ შემთხვევაში, ბათილებს დამატებული სუბიექტების ხმები აღემატება კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. ამის შემდეგაც საჭირო გახდა შესაბამისი ჩასწორებით განკარგულების გამოცემა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე