შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-11-17 გლდანის 52-ე საარჩევნო უბნის  საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში 27-ე სუბიექტის მონაცემები გადასწორებულია. 

ოქმს არ ახლავს შესწორების ოქმიინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე