შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-11-18 ნინოწმინდის მე-18 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმს აკლდა კომისიის ბეჭედი და ისე გაიცა დამკვირვებელზე.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე