შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-19 გორის 93-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმში არასწორად არის მითითებული შევსების თარიღი. 01 ნოემბერის მაგივრად 31 ოქმტომბერი წერია.  


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე