შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-11-19 გურჯაანის 52-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული მონაცემების შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტის მონაცემები, თუმცა არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე