კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები
2020-11-20 დედოფლისწყაროს მე-18 საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მოსული ამომრჩეველი უბანზე დაიშვებოდა ნაკადის მომწესრიგებლის და რეგისტრატორის მიერ იმგვარად, რომ ამომრჩეველი არ იხსნიდა პირბადეს. მიუხედავად ამისა, მისულ ამომრჩევლებს, იდენტიფიცირების გარეშე, მიეცათ ხმის მიცემის საშუალება. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე