საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2020-11-20 ბაღდადით მე-13 საარჩევნო უბანზე, მოსულ ამომრჩეველს რეგისტრატორმა გადასცა სამი ბიულეტენი. ამომრჩეველმა შემოხაზა სამივე ბიულეტენი, ხოლო ის ფაქტი, რომ ორის ნაცვლად მას გადაეცა სამი აღმოჩენილ იქნა მის მიერ ბიულეტენის შემოხაზვის შემდგომ.  დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ დაირღვა ამომრჩევლის კენჭისყრის ფარულობა,


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე