საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2020-11-20 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა  კენჭისყრის დაწყების დროიდან (08:00-დან - 10:40 სთ.მდე) არასწორად მოხია ბიულეტენები ბლოკნოტიდან, შედეგად, ამომრჩევლისათვის გადაცემულ ბიულეტენებში არ ჩანდა უბნის ნომერი. დაფიქსირდა მსგავსი 32 შემთხვევა. ამომრჩევლებმა არასწორად მოხეული ბიულეტენები ჩააგდეს საარჩევნო ყუთში. თავმჯდომარემ ვერ უზრუნველყო დარღვევის დროული აღმოფხვრა.ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე