გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები
2020-11-20 ქედის მე-12 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებმა  კომისიის წევრებმა ამომრჩეველს გადასცა ერთი სახის ორი ბიულეტენი.  საუბნო კომისიის წევრის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე დარეგისტრირდა საჩივარი და დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე