გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები
2020-11-20 ლაგოდეხის 21-ე საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთი უბანზე დაბრუნდა დაულუქავ მდგომარეობაში - ყუთის ჭრილი არ იყო დალუქული გადასატანი ყუთით ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ. საჩივარი კომისიის წევრის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე