ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 ვაკის 73-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. ბიულეტენების რაოდებობა სამით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. 


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე