ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 ბათუმის 115-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 7 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება. კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე