კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა
2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე 13:15 საათზე ერთ ამომრჩევლის მიერ ადგილი ჰქონდა რამდენიმე ამომრჩევლისათვის დახმარების გაწევას. კერძოდ, ამომრჩეველი ხმის მიცემის დროს, დახმარების გაწევის მიზნით, რამდენიმე ამომრჩეველს შეყვა საარჩევნო კაბინაში და აფიქსირებდა მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს საარჩევნო ბიულეტენში. დაწერილი საჩივარი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის შესახებ არ განხილულო საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე