ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-20 ისნის პირველ საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამის რაოდენობა 21-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. მეორე დღეს შედგა ოლქში, რომელსაც ყველა ის  წევრი არ აწერს ხელს, რომლების ხელმოწერაც არის ძირითად ოქმზე. ოქმი ადგენს, რომ ბათილების რაოდენობა 0-ის მაგივრად 21 უნდა იყოს. ასხნა -განმარტებაც დაწერილია მოგვიანებით და არა  საუბნო კომისიაში ოქმის შედგენის დროს. საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე