დამკვირვებლის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა
თარიღი: 2020-11-20
პერიოდი: 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2020-11-20 ქუთაისის 124-ე საარჩვნო უბანზე საუბნო საარჩევნოკომისიის თავმჯდომარემ და კომისიის მდივანმა ,,სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს არ მიაწოდეს გადასატანი საარჩვნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა მონაწილეების რაოდენობა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე