საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა
2020-11-20 გარდაბნის 52-ე საარჩევნო უბნიდან ოლქში ჩანაწერთა წიგნი შევიდა დაულუქავ მდგომარეობაში. საოლქოს მიერ არ მომხდარა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება, როგორც ამას ორგანიზაციის საჩივარი მოითხოვდა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე