საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა
2020-11-20 მარნეულის 53-ე საუბნო სააარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებმა საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარმოადგინეს დაულუქავი საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედი. ორგანიზაციის საჩივარი თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე