საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა
2020-11-20 მარნეულის 54-ე საუბნო სააარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებმა საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარმოადგინეს დაულუქავი საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე